ï»? 沧州旭阳保温建材有限公司-地暖镜面反射膜_地暖反射膜哪¿Uå¥½_家用镜面反光è†?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demoprd/pdopenvision/"; var _resBasePath="/res/demoprd"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/NEST01021/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/NEST01021/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST01021/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST01021/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/NEST01021/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/NEST01021/lib/menu.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 沧州旭阳保温建材有限公司为您免费提供<a href="http://www.kdtalz.tw">镜面反射è†?/a>ã€?a href="/supply/">地暖镜面反射è†?/a>ã€?a href="/news/">镜面反光è†?/a>½{‰ç›¸å…³ä¿¡æ¯å‘布和最新资讯,敬请å…Ïx³¨åQ? </div> <div class="topnav1"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/29250/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="wrapper"> <div id="header"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="top"> <tr class="top"> <td class="logo"> <img src="/uploads/logo/20190603025447.png" alt="沧州旭阳保温建材有限公司" /> </td> </tr> </table> <div class="menu"> <div class="menu_l"> <dd class="none"><a rel="nofollow" href="/"><span>首页</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/"><span>关于我们</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/news/"><span>公司新闻</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/supply/"><span>产品展示</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about2.html"><span>荣誉资质</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about3.html"><span>合作与代ç?/span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about4.html"><span>车间场景</span></a></dd> <!--<dd><a rel="nofollow" href="/about/about5.html"><span>诚聘英才</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/download/"><span>下蝲中心</span></a></dd>--> <dd><a rel="nofollow" href="/contact/"><span>联系我们</span></a></dd> </div> </div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth="100%" var adimgheight=400 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190603114920.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190603035712.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190603032013.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div class="sousuo"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST01021/images/search.png" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> <div id="main"> <div id="left"> <div class="title"><h2> <div class="place"> <a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> </div> 产品列表</h2></div> <div class="container"> <p style="padding:10px;">沧州旭阳保温建材有限公司是一家专门从事生产镜面反光材æ–?地暖镜面反射è†?镜面反光è†?Š™¡å¡‘胶水,Š™¡å¡‘保温胶水,Š™¡å¡‘专用胶水的厂å®?在生产方é?我们拥有先进生äñ”讑֤‡ä»¥åŠéžå¸¸¾_¾æ¹›çš„生产技æœ?‹Æ¢è¿Žå‰æ¥å’¨è¯¢åQ?/p> <div class="prob_list"> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/30.html" target=""><img alt="镜面反射è†? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181444496582925010166.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181444496582925010166.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/30.html" title="镜面反射è†?>镜面反射è†?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/29.html" target=""><img alt="反光è†? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181444275492925026034.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181444275492925026034.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/29.html" title="反光è†?>反光è†?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/28.html" target=""><img alt="镜面反光è†? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181444062212925090195.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181444062212925090195.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/28.html" title="镜面反光è†?>镜面反光è†?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/27.html" target=""><img alt="地暖镜面反射è†? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181459243662925041523.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181459243662925041523.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/27.html" title="地暖镜面反射è†?>地暖镜面反射è†?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/26.html" target=""><img alt="反射膜地æš? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181443179092925053134.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181443179092925053134.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/26.html" title="反射膜地æš?>反射膜地æš?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/25.html" target=""><img alt="地热镜面反射è†? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181442079102925073655.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181442079102925073655.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/25.html" title="地热镜面反射è†?>地热镜面反射è†?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/24.html" target=""><img alt="地热反射专用è†? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181441456292925059397.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181441456292925059397.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/24.html" title="地热反射专用è†?>地热反射专用è†?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/23.html" target=""><img alt="地热反光è†? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181459500532925090037.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181459500532925090037.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/23.html" title="地热反光è†?>地热反光è†?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/22.html" target=""><img alt="镜面专用反射è†? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181438454602925022163.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181438454602925022163.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/22.html" title="镜面专用反射è†?>镜面专用反射è†?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/21.html" target=""><img alt="镜面专用反光è†? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181438247262925068163.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181438247262925068163.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/21.html" title="镜面专用反光è†?>镜面专用反光è†?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/20.html" target=""><img alt="Š™¡å¡‘胶水" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181437565542925089227.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181437565542925089227.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/20.html" title="Š™¡å¡‘胶水">Š™¡å¡‘胶水</a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/19.html" target=""><img alt="B1¾U§æ©¡å¡‘专用胶" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181437302262925051997.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181437302262925051997.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/19.html" title="B1¾U§æ©¡å¡‘专用胶">B1¾U§æ©¡å¡‘专用胶</a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/18.html" target=""><img alt="Š™¡å¡‘专用胶水" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181436592582925099955.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181436592582925099955.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/18.html" title="Š™¡å¡‘专用胶水">Š™¡å¡‘专用胶水</a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/17.html" target=""><img alt="Š™¡å¡‘保温材料专用èƒ? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704251535456772925065798.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704251535456772925065798.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/17.html" title="Š™¡å¡‘保温材料专用èƒ?>Š™¡å¡‘保温材料专用èƒ?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/16.html" target=""><img alt="PEFŠ™¡å¡‘专用èƒ? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181436066492925028335.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181436066492925028335.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/16.html" title="PEFŠ™¡å¡‘专用èƒ?>PEFŠ™¡å¡‘专用èƒ?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/15.html" target=""><img alt="保温钉专用胶" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181435411032925082380.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181435411032925082380.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/15.html" title="保温钉专用胶">保温钉专用胶</a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/14.html" target=""><img alt="‹¹ïL‰Äèƒ? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181435135412925074594.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181435135412925074594.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/14.html" title="‹¹ïL‰Äèƒ?>‹¹ïL‰Äèƒ?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/13.html" target=""><img alt="环保型橡塑专用胶" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181434483852925062786.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181434483852925062786.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/13.html" title="环保型橡塑专用胶">环保型橡塑专用胶</a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/12.html" target=""><img alt="泡沫èƒ? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181434149012925025738.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181434149012925025738.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/12.html" title="泡沫èƒ?>泡沫èƒ?/a></span></div> <div class="cn2"><h4><a rel="nofollow" href="/supply/11.html" target=""><img alt="自喷‹¹ïL‰Äèƒ? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29250/201704181433450882925066826.jpg?path=www.kdtalz.tw/uploads/cp/201704181433450882925066826.jpg" width="176" height="176" border="0" /></a></h4><span><a href="/supply/11.html" title="自喷‹¹ïL‰Äèƒ?>自喷‹¹ïL‰Äèƒ?/a></span></div> <h6 class="clear"></h6> <div class="pages"><ul><li class="previous_s">上一™å?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_3.html" >3</a></li> <li class="next"><a href="Products_2.html">下一™å?/a></li></ul></div> </div> </div> </div> <div id="right"> <div class="title1"><h4>产品目录</h4></div> <div class="con_b"> <div class="con_t"> <div class="submenu"> <ul> <li><a href="/jmfsm/">镜面反射è†?/a></li> <li><a href="/xsjs/">Š™¡å¡‘胶水</a></li> <li><a href="/fstl/">防水涂料</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="title1"><h4>联系我们</h4></div> <div class="con_b1"> <div class="con_t1"> <div class="contact"> <p> <p>联系人:薛经ç?/p> <p>手机åQ?3131770879</p> <p>电话åQ?317-3806506</p> <!--<p>传真åQ?317-3809948</p> <p>邮箱åQ?a rel="nofollow" href="mailto:"></a></p>--> <p>¾|‘址åQšwww.kdtalz.tw</p> <p>地址åQšæ²³åŒ—省沧州市河间市¾c›_„庄北工业区â€?/p> </p></div> </div> </div> </div> <h6 class="clear"></h6> </div> <div id="footer"> <div class="foot"> <div class="footer_a"> <div class="footnav"> <div class="footnav_a"> <a rel="nofollow" href="/">首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/">走近我们</a> | <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> | <a rel="nofollow" href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a> | <a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a> | <a href="/4g/">手机¾|‘ç«™</a> | <a rel="nofollow" href="#">˜q”回™å‰™ƒ¨</a> </div> <div class="footnav_b"> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1261753089'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1261753089%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-03-28/"></script> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> </div> </div> <div class="copyright"><div> Copyright© www.kdtalz.tw(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 镜面反光膜哪家好åQŸä¾›åº”订做多ž®‘é’±åQŸåœ°æš–反ž®„膜厂家怎么æ øP¼Ÿè¯šä¿¡å…¬å¸ä¸“业以批发ä­h格大量现货提供地暖镜面反ž®„膜、家用镜面反光膜、镜面反光材料等品质优良的äñ”品及报ä­håQŒæ¬¢˜qŽæ¥ç”는Ÿäº§å®šåˆÓž¼ <div class="cityspread">    <strong>热门城市推广: </strong>       </div> </div></div> </div> <div class="footer_b"><img src="/template/NEST01021/images/shoujiwx.png" /></div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分äín刎ͼš</span> <a rel="nofollow" class="bds_qzone"></a> <a rel="nofollow" class="bds_tsina"></a> <a rel="nofollow" class="bds_tqq"></a> <a rel="nofollow" class="bds_renren"></a> <a rel="nofollow" class="bds_t163"></a> <a rel="nofollow" class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=6698627" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> <!-- Baidu Button END --> <iframe style="display:none;" src="http://www.yiyeso.net/site.htm"></iframe> </div> <a href="http://www.kdtalz.tw/"><span class="STYLE1">¸£½¨Ê±Ê±²ÊÖн±¹æÔò</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>